Bekijk de Tri-Times demo

Activiteiten kalender voor clubs

Tri-Times geeft trainingsschema's van de club overzichtelijk weer in een kalender. Elke activiteit is duidelijk te onderscheiden en toont in één oogopslag de belangrijke gegevens en na één klik zie je de details. Schema's zijn 24 uur per dag bereikbaar voor leden via een unieke url. Clubwedstrijden kunnen aan elk schema worden toegevoegd of in een eigen schema worden weergegeven. Naast aanmelden door deelnemers kunnen ook vrijwilligers dat simpel en snel doen voor een wedstrijd of activiteit. Geplande activiteiten zijn eenvoudig en snel bij te werken door een trainer of de beheerder.

Wekelijks worden automatisch alle activiteiten voor een schema gepubliceerd. Een trainer kan desgewenst de inhoud van een activiteit toevoegen. Met de invoer van vaste trainingen in Tri-Times heb je zelfs geen omkijken meer naar de wekelijkse publicatie. Er zijn altijd twee weken van activiteiten zichtbaar, er wordt elke zondag automatisch een week vooruit gepland.

Als aanmelden voor een activiteit of een wedstrijd gewenst is dan stel je dat eenvoudig in en zonder omkijken doet Tri-Times de toewijzingen.

Overzichtelijke schemaweergave

Tri-Times is een web applicatie (PWA). Het werkt op mobiel, tablet en desktop en schaalt een schema intuitief op elk scherm.

Een schema toont als eerste altijd de huidige activiteit(en) voor de huidige dag. Elke activiteit heeft een eigen kleur en bijbehorende afbeelding. Tri-Times is eenvoudig op het beginscherm van elke telefoon te zetten, heeft een herkenbaar icon en werkt daarna net als andere applicaties.

Aanmelden voor een activiteit is optioneel. Je zet het simpel aan of uit. Handig als er bijjvoorbeeld een beperkt aantal deelnemers geldt, voor aanmeldingen bij een clubwedstrijd of aanmeldingen van vrijwilligers voor een activiteit. Tri-Times wijst automatisch het maximale aantal deelnemers voor een activiteit toe. Zijn er meer dan het maximale aantal deelnemers aangemaled dan is er automatisch een wachtlijst na toewijzing. Een week voor aanvang bij een wedstrijd en een dag voor aanvang bij een training vinden de automatische toewijzingen plaats.

Een sporter moet een aan- of afmelding altijd bevestigen via een link in een email. Toewijzing is gebaseerd op een puntensysteem. De beheerder kan een datum voor het ingaan va het puntensysteem instellen. Op deze manier wordt er vanaf een bepaald moment weer op 0 punten gestart voor alle leden.

Tri-Times ontzorgt! De trainers en de beheerder hebben hun hoofd vrij voor inhoud van een activiteit of training en hebben na de toewijzing inzicht in het aantal deelnemers.

Tri-Times is beschikbaar op alle devices
Mobiel schema

Werken met toewijzingen

Per activiteit kan je instellen of er aangemeld moet worden door leden. Er zijn twee varianten mogelijk: aanmelden zonder beperking en aanmelden met een maximaal aantal deelnemers.

Bij een maximaal aantal deelnemers kan er door iedereen worden ingeschreven. Bij een overinschrijving zal Tri-Times het maximaal ingestelde aantal deelnemers de dag voor een activiteit toewijzen. Voor reguliere activiteiten is dat de dag voor de activiteit om 19:00, voor wedstrijden is dat om 19:00 een week voor de wedstrijd.

Na toewijzing wordt een email gestuurd aan toegewezen deelnemers en de leden die op een wachtlijst staan. In het schema zijn na toewijzing bij de betreffende activiteit de namen van de deelnemers zichtbaar.

Meldt een deelnemer zich af dan ontvangt iemand van de wachtlijst automatisch een toewijzing en melding daarvan via email.

Toewijzingen zijn niet gebaseerd op het tijdstip van aanmelden, maar op een puntensysteem. Iedereen heeft hierdoor een gelijke kans op deelname. Het puntensysteem is gebaseerd op eerdere toewijzingen voor de betreffende activiteit per sporter.

Uit veiligheid en ter verificatie moet een sporter een aan- of afmelding altijd bevestigen via een eenmalig geldige link die via email wordt verzonden.

Alles volledig geautomatiseerd.

Elk schema heeft een unieke URL

Sporters kunnen met een unieke link zonder in te loggen op elk moment van de dag het schema in Tri-Times openen.

Er is één standaard schema, we noemen dit het clubschema. Daarnaast heb je de beschikking over extra schema's voor bijvoorbeeld een ambitie groep, competitie team of specifieke groepen zoals power walking, jeudg trainingen of een bijvoorbeeld wedstrijdkalender van de club. Je geeft de URL door voor het schema dat voor een sporter of groep van toepassing is en ze hebben 24 uur per dag toegang.

De beheerder kan aangeven of beschikbare schema's voor alle leden beschikbaar zijn of delen een schema url slechts met een bepaalde groep. Als een schema algemeen beschikbaar is kan een sporter snel van het ene naar het andere schema switchen via het menu. Je hoeft dus niet telkens een andere URL in de browser te gebruiken.

Bij een frequente wisseling van leden of groepen kan de code voor elk schema door de club beheerder vernieuwd worden waardoor de eerder verstrekte URL dan niet meer geldig is.

Als een sporter de applicatie op het beginscherm van de mobiel of een tablet heeft geinstalleerd hoeft de URl niet elke keer opnieuw ingevoerd te worden. Mits er een reset is gedaan door de beheerder.

Mobiel schema
Eenvoudig te beheren

Eenvoudig te beheren

Tri-Times heeft één beheerder en deze kan meerdere trainers toegang verschaffen tot Tri-Times. Trainers kunnen activiteiten invoeren en bewerken.

Zet voor het gemak één keer alle vaste wekelijkse activiteiten van de club voor elk betreffend schema in Tri-Times. Bij een vaste training kan je aangeven of deze wekelijks automatisch gepubliceerd moet worden. Dit kan je tussentijds uitschakelen om een activiteit een tijdje niet te laten verschijnen.

Je hebt dus geen omkijken meer naar het publiceren van trainingen in elk schema. Tri-Times publiceert elke zondag automatisch het nieuwe schema. Er wordt altijd een week vooruit gepland in Tri-Times. Dus de aanstaande week en de week erop zijn altijd zichtbaar op zondag. Je kan als trainer desgewenst nog de inhoud toe voegen aan een activiteit.

Wil je een activiteit al vroeg publiceren dan kan dat natuurlijk, je voegt hem handmatig toe. Bestaat de soort activiteit al als vaste activiteit in Tri-Times, dan wordt bij de invoer automatisch alles ingevuld voor de trainer en rest alleen het invoeren van de inhoud nog.

Tri-Times biedt ook de mogelijkheid om mededelingen te publiceren. Mededelingen verschijnen altijd bovenaan bij alle schema's van de club en ze zijn in te plannen met een begin en einddatum.

Zwemmen
Fietsen
Tijdrit
Indoor
Mountain biking
Lopen
Fartlek
Triathlon
Zwemloop
Run bike run

Voor wie is Tri-Times?

Tri-Times is voor verenigingen en clubs met een aanbod van uiteenlopende activiteiten. Het gemnak van de automatische publicatie functie van activiteitendat de app 24 uur per dag bereikbaar isd op telefoon, tablet of computer maakt Tri-Times een onmisbare tool voor elke club. Tri-times geeft trainers vooraf inzicht in de opkomst van een activiteit als je bijvoorbeeld aanmelden zonder limiet gebruikt.

Is een groeps- of baanindeling nodig voor een activiteit dan kan je per activiteit ook in laten schrijven op een onderdeel van de activiteit. Voor wedstrijden is op deze manier ook goed inzichtelijk hoeveel deelnemers of vrijwilligers er per ondertdeel zijn aangemeld.

Clubs worstelen vaak met het rond krijgen van vrijwilligers voor een activiteit. Laat mensen zich via Tri-Times aanmelden en je hebt snel inzicht in wie beschikbaar is. Vrijwilligers werven voor een clubwedstrijd? Tri-Times is de tool die je volledig ontzorgt.

Je hebt geen omkijken meer naar aan- afmeldingen per activiteit en de toewijzing is in Tri-Times volledig geautomatiseerd. Tri-Times gebruikt een puntensysteem, elke gebruiker heeft gelijke kans op deelname. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dan wordt er automatisch een wachtlijst bijgehouden. Bij een afmelding krijgt iemand van de wachtlijst een toewijzing voor de vrij gekomen plek.

Zwemmen
Fietsen
Lopen
Kracht
Schaatsen
Mountain biking
Atletiek
Yoga

Door de automatisering van aan- en afmeldingen en de toewijzingen voor een activiteit kan een trainer zich 100% focussen op inhoud.

Naast activiteiten kunnen ook wedstrijden en evenementen worden opgenomen in de schema's. Leden kunnen zich dan aanmelden als deelnemer voor een onderdeel van een activiteit of wedstrijd, maar ook als vrijwilliger.

Tri-Times is een kalender waar meer achter zit dan alleen een clubschema met activiteiten.

Triathlon
Run bike run
Zwemloop
Combitraining
Tijdrit
Indoor
Werpen
Sprint
Fartlek
Wandelen
Wandeltocht
Skeeleren
Roeien
Atletiek
Werpen
Sprint
Kracht
Wandelen
Wandeltocht
Schaatsen
Skeeleren
Roeien
Yoga
Combitraining

Tri-Times licenties

Er zijn drie licentievormen voor Tri-Times. PRO1, PRO2 en PRO3, waarbij het verschil voornamelijk zit in het aantal schema's dat je beschikbaar krijgt gesteld. De PRO1 versie, met 5 schema's is al geschikt voor een middelgrote vereniging tot 400 leden.

Naast de vaste licentiekosten voor de applicatie Tri-Times, wordt er per maand een variabel bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is gebaseerd op het actuele aantal sporters dat per maand actief is in Tri-Times bij de betreffende licentienemer.

Het gemak van Tri-Times is dat hosting van de applicatie inbegrepen is en elke club/licentienemer een eigen subdomein beschikbaar gesteld krijgt door Tri-Times. Een veilige omgeving waar gegevens van Tri-Times wordt opgeslagen.

Inloggen en al het webverkeer van de applicatie is beveiligd met een SSL certificaat. Tri-Times wordt gehost op een gecertificeerde managed server in de EU. De Tri-Times applicatie wordt, ongeacht de licentie, altijd up-to-date gehouden met de stabiele versie van de applicatie. Een licentie is nooit exclusief. Betaling dient maandelijks, telkens een maand vooruit te worden voldaan.

Bij beëindiging van een licentie wordt het subdomein van de licentienemer opgeheven en alle data verwijderd van de server en direct vernietigd.

Mobiel schema

PRO1

5 schema's

€ 30,75

vaste licentiekosten
per maand

+ per geregistreerd lid
€ 0,31 - € 0,42 per maand

PRO2

10 schema's

€ 44,00

vaste licentiekosten
per maand

+ per geregistreerd lid
€ 0,31 - € 0,42 per maand

PRO3

15 schema's

€ 50,80

vaste licentiekosten
per maand

+ per geregistreerd lid
€ 0,31 - € 0,42 per maand

PROTest periode

Tri-Times kan 4 weken voor 50% van de licentiekosten en zonder ledenkosten worden getest. Nadat je aanvraag is ontvangen maken we een subdomein en een club beheerder voor je aan op de Tri-Times server. Je hoeft alleen een csv (komma gescheiden) bestand met een beperkt aantal gegevens van leden aan te leveren die we importeren in Tri-Times.

Daarna kan je direct aan de slag met het aanmaken van de vaste trainingen, die we dan op verzoek direct publiceren en de week erna automatisch gepubliceerd zullen worden. Leden kunnen zich vanaf dat moment aanmelden voor activiteiten waar een limiet op het aantal deelnemers staat of gewoon de kalender bekijken met activiteiten.

We zijn er van overtuigd dat de applicatie aan de verwachting zal voldoen. Zonder opzegging, 5 dagen voor het verlopen van de testperiode, zal de licentie automatisch maandelijks worden verlengd en gaan worden er ledenkosten per maand doorbelast. De licentie overeenkomst is maandelijks opzegbaar. Een opzegging dient uiterlijk 5 dagen voor de laatste dag van de maand scriftelijk of via mail te worden doorgegeven.

PROTest

5 schema's
€ 15,00

PROBEER TRI-TIMES 4 WEKEN

Betaal de helft van de licentiekosten en krijg géén kosten per lid doorbelast

Luister naar de makers

In deze aflevering van de Tri-Times podcast vertellen Erik en Jorèn over het ontstaan en het gebruik van de applicatie.